• SISWAZAH
 • DOKTOR FALSAFAH | LEPASAN SARJANA
 • USULUDDIN

Program Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin

Program Doktor Falsafah Usuluddin mula ditawarkan pada tahun 2009 telah mendapat akreditasi penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada tahun 2011. 

 Mohon Online SARJANA DAN PHD

 • 1. Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkaitan, ATAU
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

   
 • MOD PROGRAM

  • Penyelidikan (Penulisan tesis dalam Bahasa Arab, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris)

  TEMPOH PENGAJIAN

  SEPENUH MASA Semester 4 hingga 12
  Tahun 2 hingga 6
  SEPARUH MASA Semester 8 hingga 16
  Tahun 4 hingga 8
   
 • STRUKTUR YURAN UNTUK PELAJAR TEMPATAN

  Mod Pengajian

  Yuran pengajian (Sem 1)

  Yuran Pengajian (Sem 2) Yuran Pengajian (Sem 3) Yuran Pengajian (Sem 4) Yuran Pengajian (Sem 5) Yuran Pengajian (Sem 6)

  Yuran Keseluruhan Pengajian

  Yuran Pendaftaran

  Yuran Pentadbiran

  Yuran Cagaran

  Yuran Pemeriksaan Tesis

  Sepenuh Masa (Mod A) 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 7,800.00        1,000.00 dikenakan sekali sahaja
  Separuh Masa (Mod A) 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 7,800.00
   
   
 • -

   
 • -

   
 • Antara karier yang boleh diceburi oleh graduan Kulliyyah Usuluddin Kolej Universiti Insaniah adalah profesion dalam bidang sastera dan sosial (gred41 dalam perkhidmatan awam), antaranya adalah seperti berikut:

  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG 41)
  • Tutor Kulliyyah
  • Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri
  • Pegawai Sumber Manusia
  • Pegawai Kor Agama Tentera Diraja Malaysia
  • Pegawai Polis/BAKA
  • Pegawai Agama Daerah
  • Pegawai Penguatkuasa
  • Pegawai Pembangunan Masyarakat
  • Pegawai Psikologi