• Pusat Pemasaran, Komunikasi Korporat & Pembangunan Perniagaan sentiasa berusaha ke arah menjadikan Kolej Universiti INSANIAH sebagai institusi pengajian tinggi pilihan dengan menyebar luas informasi serta menonjolkan kemampuan dan keunikannya yang tersendiri.

    Kita akan sentiasa membuka ruang kerjasama kepada semua pihak agar matlamat dan cita-cita kolej ini berjaya direalisasikan demi kepentingan generasi akan datang.
  • Menjadi nadi utama dalam pembentukan KUIN sebagai pusat penerokaan ilmu dan kebijaksaaan peringkat nasional dan antarabangsa
  • Menyerlah nilai dan keunikan KUIN melalui komunikasi berkesan dan pengurusan yang professional.
  • Menjalankan usaha meningkatkan imej dan mengharumkan nama Kolej Universiti INSANIAH melalui pemasaran, kesentaraan, dokumentasi, penerbitan serta komunikasi korporat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan komited sejajar dengan perkembangan universiti di arus perdana pendidikan Negara.

Hubungi Kami

Bahagian Pemasaran, Jaringan Industri dan Komuniti
Kolej Universiti Insaniah09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04-4155084
pro@unishams.edu.my
  • Header
  • Utama
  • Pusat
  • Pemasaran, Komunikasi Korporat dan Pembangunan Perniagaan

UniSHAMS

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@unishams.edu.my
aduan@unishams.edu.my