• Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni membantu Naib Canselor untuk menjalankan tanggungjawab mengurus, menyelaras dan memantau semua perkara yang berkaitan pengurusan, n hal ehwal pelajar dan Alumni. Oleh itu, sebagai ketua bagi semua pengarah-pengarah jabatan dibawah Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, serta memerlukan kerjasama ketua unit untuk terus mengekalkan kualiti pengurusan, kewangan dan hal ehwal pelajar UniSHAMS. Secara khususnya, tanggungjawab utama Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni adalah membantu Naib Canselor dalam perkara berkaitan pengurusan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni.
  • Pembangunan Syakhsiyyah & Persatuan Pelajar
  • Pentadbiran, Disiplin, Sukan & Kebajikan
  • Kaunseling, Bimbingan Kerjaya & Motivasi
  • Penempatan Pelajar / Asrama
  • Sukan
  • Transformasi Komuniti Universiti
  • Kebolehpasaran Dan Latihan Industri
  • Alumni Dan Kajian Pengesanan Graduan
  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Pembangunan Modal Insan
  • Pentadbiran Dan Governan
  • Undang-undang
  • Bahagian Bayaran
  • Bahagian Akaun
  • Bahagian Pengurusan Perolehan
  • Bahagian Pengurusan Aset
  • Bahagian Hasil
  • Unit Penajaan Dan Pusat Khidmat Setempat Pelajar (OSSC)
  • Perkhidmatan Dan Penyenggaraan
  • Perancangan Dan Pembangunan
  • Pentadbiran Dan Kewangan
  • Unit Keselamatan & Lalulintas
 • Menjadi sebuah universiti yang sentiasa dilindungi Allah S.W.T dalam usahanya memperkasakan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa
 • Mencapai kecemerlangan melalui penyebaran, penerokaan dan proses lslamisasi.
 • Melahirkan golongan berpengetahuan lslam dan kemahiran profesional yang menghayati lslam.Membangunkan ummah berlandaskan akidah ahlussunnah wal jamaah yang berfikiran terbuka, rasional, bervisi jauh, berketerampilan dan berkeyakinan teguh. Membina khazanah ilmu yang berteraskan lslam dan menyebarkan ilmu tersebut untuk dimanfaatkan. Menggunakan teknologi maklumat dalam semua aspek pembelajaran, penyelidikan, perundingan, penerbitan dan lain-lain aktiviti akademik. Menjalinkan hubungan akademik di peringkat antarabangsa. Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.

Hubungi Kami

Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+04-4155022
tnchepa@unishams.edu.my

UniSHAMS

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@unishams.edu.my
aduan@unishams.edu.my