Moto Dan Falsafah

MOTO
"PENEROKAAN KE ARAH KEBIJAKSANAAN"

FALSAFAH

Mengagungkan ilmu hakiki, membina, mengamal dan menyebarkan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat melalui:
  1. Gabungan ilmu dan peradaban yang tulen.
  2. Gabungan kajian-kajian serta aktiviti-aktiviti duniawi dan ukhrawi.

Kolej Universiti INSANIAH

09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@insaniah.edu.my
aduan@insaniah.edu.my


logo_setara logo_mqa