• Header

  Misi


  Menjadi sebuah universiti yang sentiasa dilindungi Allah S.W.T dalam usahanya memperkasakan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa.


  Visi


  Mencapai kecemerlangan melalui penyebaran, penerokaan dan proses lslamisasi.


  Objektif


  Melahirkan golongan berpengetahuan dan kemahiran profesional yang menghayati islam


  Membangunkan ummah berlandaskan akidah ahlussunnah wal jamaah yang berfikiran terbuka, rasional, bervisi jauh, berketerampilan dan berkeyakinan teguh.


  Membina khazanah ilmu yang berteraskan lslam dan menyebarkan ilmu tersebut untuk dimanfaatkan.


  Menggunakan teknologi maklumat dalam semua aspek pembelajaran, penyelidikan, perundingan, penerbitan dan lain-lain aktiviti akademik.


  Menjalinkan hubungan akademik di peringkat antarabangsa.


  Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.

Kolej Universiti INSANIAH

09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@insaniah.edu.my
aduan@insaniah.edu.my


logo_setara logo_mqa