• SISWAZAH
 • SARJANA | LEPASAN SARJANA MUDA
 • USULUDDIN

Program Ijazah Sarjana Usuluddin (A9806)

Program Sarjana Usuluddin mula ditawarkan pada tahun 2009 dan telah mendapat akreditasi penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada tahun 2011. Bahasa pengantar bagi program ini adalah Bahasa Arab. Namun begitu, penulisan tesis boleh dibuat dalam Bahasa Arab, Melayu dan Inggeris.

Mohon Online SARJANA DAN PHD

  •   Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)  dalam bidang yang berkaitan; ATAU
  •   Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
   
 • MOD PROGRAM
  STRUKTUR A KERJA KURSUS + DISERTASI
  STRUKTRU B PENYELIDIKAN
   
  TEMPOH PENGAJIAN
  STRUKTUR A Sepenuh Masa Semester 2 hingga 8
  Tahun 1 hingga 4
  Separuh Masa Semester 4 hingga 12
  Tahun 2 hingga 6
  STRUKTUR B Sepenuh Masa Semester 4 hingga 8
  Tahun 2 hingga 4
  Separuh Masa Semester 4 hingga 12
  Tahun 2      hingga 6

   STRUKTUR PROGRAM SARJANA USULUDDIN

  KOD KURSUS

  TAHUN 1/SEMESTER

  SATU

  JAM KREDIT

  KOD KURSUS

  TAHUN 1/SEMESTER

  DUA

  JAM KREDIT

  DPS 6013

  Al-Bahth Al-Ilmi wa Kitabatuh

  3

  DFL 6013

  Al-Falsafah

  3

  DAL 6013

  Al-Aqidah

  3

  DUL 6013

  Ulum al-Quran

  3

  DTL 6013

  Al-Tafsir

  3

  DHL 6013

  Al-Hadith

  3

  DML 6013

  Ulum al-Hadith

  3

  DIL 6013

  Al-Idarah wa al-Qiyadah

  3

  DQL 6013

  Manahij Dakwah al-Rusul

  3

  DDM 6013

  Muqaranah al-Adyan

  3

  DQH 6010

  Hifz al-Quran (Al-Dzariyat- al-Tahrim)

  0

  DQH 6020

  Hifz al-Quran (Al-Mulk-al-Nas)

  0

  JUMLAH

  15

  JUMLAH

  15

   
 •  STRUKTUR YURAN UNTUK PELAJAR TEMPATAN

  Mod Pengajian
  Yuran pengajian (Sem 1)
  Yuran pengajian (Sem 2) Yuran pengajian (Sem 3) Yuran Keseluruhan Yuran Pendaftaran Yuran Pentadbiran Yuran Cagaran
  Yuran Pemeriksaan Tesis
  Sepenuh Masa
  (Mod B)
  1,950.00 1,950.00 1,560.00 5, 460.00 RM 550.00 dikenakan pada semester pertama sahaja RM 325.00 dikenakan pada setiap semester RM 1,000.00 dikenakan pada semester pertama sahaja RM 750.00 dikenakan sekali sahaja
   
   
 • -

   
 • Nombor Rujukan : A9806
  Nombor Siri Sijil : 06315
  Nama Kelayakan : Ijazah Sarjana Usuluddin
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 23/03/2011
  Peringkat Kelayakan : Sarjana
  Tahap MQF : 7
  Bidang NEC (National Education Code) : 221 (Religion)
  Bil. Kredit : 42
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 3 1.5
    Pendek 7 -
  Catatan : Program ini juga dijalankan secara separuh masa.
     
   
 • Antara karier yang boleh diceburi oleh graduan Kulliyyah Usuluddin Kolej Universiti Insaniah adalah profesion dalam bidang sastera dan sosial (gred41 dalam perkhidmatan awam), antaranya adalah seperti berikut:

  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG 41)
  • Tutor Kulliyyah
  • Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri
  • Pegawai Sumber Manusia
  • Pegawai Kor Agama Tentera Diraja Malaysia
  • Pegawai Polis/BAKA
  • Pegawai Agama Daerah
  • Pegawai Penguatkuasa
  • Pegawai Pembangunan Masyarakat
  • Pegawai Psikologi