• PRASISWAZAH
 • SARJANA MUDA | LEPASAN DIPLOMA | MATRIKULASI | STAM | STPM
 • SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Program Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian (A7583)

Nama Kursus : Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian
Peringkat : Ijazah Sarjana Muda

Bahasa Pengantar:
Bahasa Arab / Bahasa Inggeris / Bahasa Malaysia

Kaedah Pengendalian Kursus
Kuliah
Anggaran bilangan untuk setiap kemasukan ke kursus Sarjana Muda Syarah ialah 350 orang. Kuliah bagi mata pelajran kursus ini disampaikan oleh pensyarah-pensyarah yang mahir dan berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana dalam bidang pengkhususan masing-masing.
Kerja Kursus
Pelajar juga dikehendaki membuat dan menyiapkan kerja-kerja kursus tertentu. Penilaian kerja kursus ini dimasukkan dalam prestasi kejayaan pelajar.

Tempoh Pengajian
8 semester (4 Tahun) di Kolej Universiti Insaniah.

Mohon Online ASASI, DIPLOMA, SARJANA MUDA

 • •    Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat lulus penuh dalam dua mata pelajaran dengan minimum PNGK 2.00, ATAU
  •    Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), ATAU
  •    Lulus Program Asas Foundation/Matrikulasi, ATAU
  •    Lulus A-Level, ATAU
  •    Lulus Diploma dalam bidang berkaitan, ATAU
  •    Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

   
 • KOD KURSUSTAHUN SATU
  (Semester Satu)
  JAM KREDITKOD KURSUSTAHUN SATU
  (Semester Dua)
  JAM KREDIT
  SFK 1013 AL-FIQH 1 3 TQH 1011 HIFZ AL-QURAN 1 1
  SFB 1013 AL-FIQH AL-MUQARAN 1 3 SFU 1013 USUL AL-FIQH 1 3
  SFS 1013 AL-QADAYA AL-MUASIRAH 1 3 SFP 1013 FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH 1 3
  TQT 1011 AL-TAJWID 1 SFT 1013 TARIKH AL-TASYRI' 3
  XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1 UKK 1012 ASAS PENGENALAN KOMPUTER 2
  UBE 1000 FOUNDATION ENGLISH 0 UBE 1012 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 2
  LAA 1012 AL-NAHW WA AL-SARF 2 XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
    JUMLAH 13   JUMLAH 15

   

  KOD KURSUSTAHUN DUA
  (Semester Tiga)
  JAM KREDITKOD KURSUSTAHUN DUA
  (Semester Empat)
  JAM KREDIT
  SFK 2023 AL-FIQH 2 3 TQH 2011 HIFZ AL-QURAN 2 1
  SFB 2023 AL-FIQH AL-MUQARAN 2 3 SFU 2013 USUL AL-FIQH 2 3
  SFA 2013 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH 3 SFP 2013 FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH 2 3
  UUP 2012 PANEL CODE ** 2 SFS 2013 AL-QADAYA AL-MU'ASIRAH 2 3
  UBE 2022 READING & WRITING FOR ACADEMIC PURPOSE 2 DAT 2012 AL-TAWHID 2
  LAA 2022 AL-ADAB WA AL-BALAGHAH 2 UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
        UUE 2012 ENAKMEN KELUARGA ISLAM ** 2
     JUMLAH  15   JUMLAH 16

   

  KOD KURSUSTAHUN TIGA
  (Semester Lima)
  JAM KREDITKOD KURSUSTAHUN TIGA
  (Semester Enam)
  JAM KREDIT
  SFU 3033  USUL AL-FIQH 3 3 TQH 3031 HIFZ AL-QURAN 3 1
  SFP 3033 FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH 3 3 SFK 3033  AL-FIQH 3 3
  SFS 3033 AL-QADAYA AL-MUASIRAH 3 3 SFB 3033 AL-FIQH AL-MUQARAN 3 3
  SFL 3013 AL-MIRATH 3 SFN 3013 QA'AH AL-BAHT 1 3
  MPW 2033 PENGAJIAN MALAYSIA 3 MPW 2043 PENGAJIAN ISLAM 3
        DHU 3012 'ULUM AL-HADITH 2
     JUMLAH  15    JUMLAH  15

   

  KOD KURSUSTAHUN EMPAT
  (Semester Tujuh)
  JAM KREDITKOD KURSUSTAHUN EMPAT
  (Semester Lapan)
  JAM KREDIT
  SFU 4043  USUL AL-FIQH 4 3 TQH 4041 HIFZ AL-QURAN 4 1
  SFP 4043 FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH 4 3 SFK 4043  AL-FIQH 4 3
  SFQ 4013 AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH 3 SFB 4043 AL-FIQH AL-MUQARAN 4 3
  MPW 2013 BAHASA KEBANGSAAN A 3 SFS 4043 AL-QADAYA AL-MUASIRAH 4 3
  MPE 2012 ASAS KEUSAHAWANAN 2 SFN 4013 QA'AH AL-BATH 2 3
        UPP 4012 PENYELIDIKAN** 2
     JUMLAH  14   JUMLAH 15

   

  * JUMLAH 121 JAM KREDIT KESELURUHAN = 118 JAM KREDIT + 3 JAM KREDIT (Kursus Elektif)

  ** Subjek ini boleh digantikan dengan kursus pilihan. (2 subjek: 1 Kursus Pilihan) PELAJAR ANTARABANGSA SAHAJA

  SUBJEK SELEKTIF

  KURSUS ELEKTIF YANG DITAWARKAN KEPADA KULLIYYAH BAHASA ARAB DAN USULUDDIN

  BIL NAMA KURSUS KOD KURSUS JAM KREDIT
  1. ISTISYRAK WA AL-TABSYIR DDI 4013 3
  2. MUQARANAH AL-ADYAN DDP 2013 3
  3. AL-TURJUMAH LLK 2023 3
  4. ILMU AL-LUGHAH WA AL-MA'AJIM LLK1013 3
   
 • download pdf

   
 • -

   
 • a
  Nombor Rujukan : A7583
  Nombor Siri Sijil : 04767
  Nama Kelayakan : Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 25/04/2008
  Peringkat Kelayakan : Sarjana Muda
  Tahap MQF : 6
  Bidang NEC (National Education Code) : 221 (Religion)
  Bil. Kredit : 121
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 6 4
    Pendek 7 -
  Catatan : TB
     
   
 • Antara kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan Ijazah Sarjana Muda Kulliyyah Syariah KUIN adalah seperti kerjaya Profesional dalam gred 41 (dalam perkhidmatan awam) dan kerjaya lain berkaitan dengan bidang Syariah.
  • Pegawai Syariah (LS 41)   
  • Pegawai Kesatria (S 41)   
  • Penguasa Penjara (KX 41)
  • Pegawai Hal Ehwal Islam (S41)   
  • Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) (M 41)   
  • Pegawai Kastam (W 41)
  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)   
  • Pegawai Tadbir (N 41) 
  • Pegawai Latihan (E 41)
  • Pegawai Pembangunan Masyarakat (S 41) 
  • Pegawai Belia dan Sukan (S 41)   
  • Penguasa Bomba (KB 41)
  • Pegawai Penyelidik Sosial (N 41)  
  • Pegawai Perhubungan Perusahaan (S 41) 
  • Pegawai Siasatan (P 41)
  • Pegawai Arkib (S 41)   
  • Pegawai Penguatkuasa (N 41)   
  • Pegawai Pendaftaran (KP 41)
  • Pegawai Kawalan Trafik Dan Udara (A 41)   
  • Pegawai Keselamatan (KP 41) 
  • Pegawai Pertahanan Awam (KP 41)
  • Pengurus Asrama (N 41)   
  • Pegawai Imigresen (KP 41)    
  • Guru Agama (JQAF)