• PRASISWAZAH
 • ASASI | LEPASAN SPM
 • PENGURUSAN

PROGRAM ASASI PENGURUSAN (A 9723)

Program Asasi Pengurusan bertujuan menyediakan pelajar untuk kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Pengurusan.

Sistem Semester
Program Asasi KUIN menggunakan sistem 3 semester dalam setiap tahun akademik dan setiap semester mengandungi :

 • Kuliah 14 minggu
 • Ulangkaji 1 minggu
 • Peperiksaan 1 minggu
 • Cuti 2 minggu

Mohon Online ASASI, DIPLOMA, SARJANA MUDA

 

  • LIMA (5) kredit termasuk Bahasa Melayu dan mana-mana subjek berkaitan.
  • Lulus Bahasa Inggeris.
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya dan diperakui SENAT Kolej Universiti Insaniah.
   
 • ASASI PENGURUSAN / FOUNDATION IN MANAGEMENT
  SEM 1       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 ENGLISH 1 UBE 112 2
  2
  2 MIKRO EKONOMI / MICROECONOMICS MXE 013 3
  3 PENGAJIAN TAJWID / TAJWID STUDIES TQT 012 2
  4 APLIKASI KOMPUTER / COMPUTER APPLICATIONS MXT 013 3
  5 ASAS MATEMATIK  / BASICMATHEMATHICS MXQ 013 3
  6 PERAKAUNAN KEWANGAN /FINANCIAL ACCOUNTING MXF 013 3
  7 ASAS PENGURUSAN /FUNDAMENTAL OF MANAGEMENT MXM 013 3
    JUMLAH   19
  ASASI PENGURUSAN / FOUNDATION IN MANAGEMENT
  SEM 2       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 BAHASA ARAB 1 / ARABIC LANGUAGE 1 UBA 112  2
  2 ENGLISH 2 UBE 122  2
  3 MAKRO EKONOMI / MACROECONOMICS MXE 023 3
  4 MATEMATIK PERNIAGAAN / BUSINESS MATHEMATICS MXQ 023 3
  5 ASAS PEMASARAN /FUNDAMENTAL OF MARKETING MXM 023 3
  6 ASAS KEWANGAN /FUNDAMENTAL OF FINANCE MXF 023 3
    JUMLAH   16
  ASASI PENGURUSAN / FOUNDATION IN MANAGEMENT
  SEM 3       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 ENGLISH 3 UBE 232    2 
  2 BAHASA ARAB 2 /ARABIC LANGUAGE 2  UBA 122   2
  3 PENGAJIAN AL-QURAN 1 / QURANIC STUDIES TQH 012  2
  4 KEMAHIRAN INSANIAH MXM 033  3
  5 FIQH MUAMALAT MXM 043  3
  6  ASAS STATISTIK / BASIC STATISTICS MXQ 023  3
    JUMLAH   15
   
 • download pdf

   

   
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Perancangan Kewangan Islam)
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kewangan Perbankan Islam)
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful)
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
  • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Rangkaian)
  • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Commerce)
  • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Multimedia)
  • Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Grafik
  • Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif
  • Ijazah Sarjana Muda Digital Video
  Pelajar Lepasan PPA boleh melanjutkan pengajian keperingkat Ijazah Sarjana Muda di KUIN atau mengikuti mana-mana bidang yang berkaitan. Pelajar juga boleh melanjutkan pengajian kemana-mana IPTA, IPTS dan IPT Luar Negara.
   
 • Nombor Rujukan : A9723
  Nombor Siri Sijil : 04595
  Nama Kelayakan : Asasi Pengurusan
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 01/07/2010
  Peringkat Kelayakan : Program Asas
  Tahap MQF : Kelayakan ini untuk kemasukan ke program tahap lebih tinggi.
  Bidang NEC (National Education Code) : 010 (Basic / Broad, General Programmes)
  Bil. Kredit : 50
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 3 1
    Pendek 7 -
  Catatan : TB