• INFO KUIN
  • PROFIL KUIN
  • MISI, VISI & OBJEKTIF

Visi, Misi, Objektif

VISI

Menjadi sebuah universiti yang sentiasa dilindungi Allah S.W.T dalam usahanya memperkasakan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa


MISI

Mencapai kecemerlangan melalui penyebaran, penerokaan dan proses lslamisasi.


OBJEKTIF

  • Melahirkan golongan berpengetahuan lslam dan kemahiran profesional yang menghayati lslam.
  • Membangunkan ummah berlandaskan akidah ahlussunnah wal jamaah yang berfikiran terbuka, rasional, bervisi jauh, berketerampilan dan berkeyakinan teguh.
  • Membina khazanah ilmu yang berteraskan lslam dan menyebarkan ilmu tersebut untuk dimanfaatkan.
  • Menggunakan teknologi maklumat dalam semua aspek pembelajaran, penyelidikan, perundingan, penerbitan dan lain-lain aktiviti akademik.
  • Menjalinkan hubungan akademik di peringkat antarabangsa.
  • Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.