Foundation in Islamic Studies (A9809)

Apply Online
 • SYARAT KEMASUKAN
  Memiliki kelayakan SPM dengan memperolehi sekurang-kurangnya lima (5) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN


  Lulus Bahasa Arab dan Sejarah; ATAU


  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setarara serta diperakui oleh Senat.


 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
  Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang
  Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kewangan Perbankan Islam)
  Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab
  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
  Ijazah Sarjana Muda Tahfiz dan Qiraat
 • Utama
 • PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM